PRÁVNÍ DOLOŽKA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘI POUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB MŮŽETE BÝT POŽÁDÁNI O UVEDENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ZODPOVĚZENÍ TĚCHTO OTÁZEK JE DOBROVOLNÉ. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU V SOULADU S OCHRANOU DAT ULOŽENA A ZPRACOVÁNA. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PORADENSTVÍ, REKLAMY A PRŮZKUMU TRHU JE MOŽNÉ JEN S VYSLOVENÍM VAŠEHO SOUHLASU. JEN S VAŠÍM SOUHLASEM MOHOU BÝT VAŠE DATA POSKYTNUTA K VÝŠE UVEDENÝM ÚČELŮM TŘETÍ OSOBĚ. V JINÉM PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ VAŠICH ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ. VÁŠ SOUHLAS MŮŽETE VZÍT KDYKOLI ZPĚT.

AUTORSKÁ PRÁVA

VEŠKERÉ TEXTY, OBRÁZKY, GRAFIKA, ZVUKOVÉ ZÁZNAMY, ANIMACE, VIDEA A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ NA STRÁNKÁCH PRIMA SERVIS JSOU CHRÁNĚNÉ AUTORSKÝM PRÁVEM. OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NESMÍ BÝT PRO KOMERČNÍ ÚČELY KOPÍROVÁN, ROZŠIŘOVÁN, POZMĚŇOVÁN NEBO ZPŘÍSTUPŇOVÁN TŘETÍM OSOBÁM.

ZODPOVĚDNOST

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU SESTAVOVÁNY S NEJVYŠŠÍ MÍROU PEČLIVOSTI. PŘESTO NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA BEZCHYBNOST A SPRÁVNOST OBSAŽENÝCH INFORMACÍ, JAKÁKOLI ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, KTERÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VZNIKNOU POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE VYLOUČENA, POKUD NEBYLY ZPŮSOBENY ÚMYSLNĚ NEBO HRUBOU NEDBALOSTÍ. POKUD BUDOU TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PROVOZOVÁNY TŘETÍ OSOBOU, NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH OBSAH.